AVM Yönetimi Hizmet Kapsamı

 

 • Hizmet ve tedarik sözleşmelerinin takibi, yeni sözleşmelerin kontrolü
 • Yeni sözleşmelerde ve sözleşme yenilemelerinde İşveren Hukuk Müşavirleri ile hizmet ve tedarik firmaları arasındaki koordinasyonun sağlanmasıAVM Yönetim
 • Hizmet ve tedarik firmalarının uygunluklarının incelenmesi ve işverene raporlanması
 • Kira, ciro kirası, ortak gider, pazarlama gibi kalemlerin faturalarının kesilmesi ve muhasebe bölümüne iletilmesi
 • Banka hesap hareketlerinin kontrolü ve kayıt altına alınması
 • Ciro bildirimlerinin denetlenmesinin sağlanması, incelemelerin doğruluğunun değerlendirilmesi
 • Kira ve tüm diğer kalemlerin tahsilatlarının günlük olarak takip edilmesi ve tahsilatların gerçekleşmesinin sağlanması
 • İşverene günlük, haftalık, aylık ve yıllık tahsilat raporlarının sunulması
 • İhtar ve icra süreçlerinin işveren hukuk müşaviri ile birlikte takip edilmesi, gerekli doküman ve bilgilerin sağlanması
 • Bütçe takibi
 • Proje özelinde yıllık gelir-gider ve nakit akışı tablolarının hazırlanması ve takibi
 • Mağazaların yaptırması gereken sigortaların takibi
 • İşveren gayrimenkul sigortası için sigorta firmaları ile bilgilerin paylaşılması ve sürecin takibi
 • Sigorta kurallarından sapmaların tespiti ve bildirimi
 • Zarar bildirimi ve işveren düzenleyici açıklamalarına hasarın ilk değerlendirmesinin yapılması ve hasar bildiriminin hazırlanması
 • Sigorta firması ile hasarın tasfiyesine yönelik gerektiğinde bilirkişilerin müdahalesine katılım göstererek hasarı hesaplamak için önemli verilerin sigorta firmasına aktarılması ve süresinin sonlandırılması
 • Kiracılar ve hizmet verenlere karşı erişilebilir olma ve ilk temas noktası olma güvencesinin verilmesi
 • Projeye özel kiracı/kontakt kişi listesinin oluşturulması, kiracılarla, özellikle ana kiracılarla düzenli olarak irtibatta olunması
 • Kiracılarla ilgili künyelerin hazırlanması, yazışmaların gerçekleştirilmesi
 • Kiracılarla düzenli olarak bir araya gelinmesi
 • Yeni kiralamaların mağaza fitout süreçlerinde operasyonel işleyişin sağlanması
 • Kiracıların ciro analizlerinin aylık, dönemlik ve yıllık raporlamalarının yapılması
 • Yıllık pazarlama aktivite planının oluşturulması
 • Pazarlama iletişim stratejisinin planlanması
 • Projenin marka kimliğinin oluşturulması ve pazarda konumlandırılması
 • İmaj ve algı çalışmaları ile kriz yönetim planlarının hazırlanması
 • Etkinlik ve sosyal medya yönetiminin yapımsal ve bütçelerinin oluşturulması
 • Kreatif ve diğer tüm reklam işlerinin koordinasyonu, planlaması ve yönetimi
 • Proje içerisinde kısa süreli kiralamalar için gerekli alanların oluşturulması 
 • Aktivite ajansları ile projeler geliştirerek gelire yönelik kısa dönemli kiralamalar yapılması
 • Firmalarla uzun dönemli stand kiralamaları için temasta olunması
 • Tüm finansal ve operasyonel bilgileri içeren aylık ve yıllık raporların hazırlanması
 • Raporlarda gelir-gider, nakit akışı, bütçe, ciro, tahsilat, ziyaretçi sayısı, pazarlama, operasyon, sigorta, kiralama, hukuk ve sözleşme durumlarının detaylarının sunulması
 • İşveren taleplerine göre ekstra rapor formatlarının hazırlanması
 • İşveren toplantılarının organize edilmesi, gündemin hazırlanması ve toplantı tutanaklarının dağıtımı
 • Sektörel bazda ciro ve performans analizlerinin yapılması
 • Projenin kapsama alanındaki diğer projelerin analizlerinin yapılması, yakın takipte tutulması, bilgilerin güncellenmesi ve düzenli değerlendirmelerle raporlanması
 • bu değerlendirmeler neticesinde gerekli aksiyon planlarının oluşturulması için tüm ilgili birimlerle (kiralama, pazarlama, vs..) temas halinde olunması
 • İşveren onayı ile gizli müşteri ve anket çalışmalarının yapılması ve sonuçlarının raporlanması

 

AVM Tesis Yönetimi Hizmet Kapsamı

 

 • Yıllık ünite bazlı bakım ve denetim planlarının oluşturulması ve takibi
 • Oluşturulan planlamalar çerçevesinde bakım kontrol listelerinin hazırlanması
 • Teknik ekip tarafından yapılacak bakımların belirlenmesi ve operasyonel işleyişin sağlanmasıYatırım Yönetimi
 • Tedarikçi firma gerektiren bakım sözleşmeleri için ihale süreçlerinin yürütülerek sonlandırılması ve sözleşme süreçlerinin yönetimi
 • Bakım firmalarının sözleşmesel yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin operasyonel ve idari kontrolü
 • Teknik ekip ve vardiya planının oluşturulması, günlük ve aylık puantaj kontrolü
 • Yangın danışmanlığıyla ilgili teknik eksiklik durumlarında gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması
 • Yıllık operasyon ve yatırım büyçesinin finans departmanı ile koordineli hazırlanması ve takibi
 • İşletme saatlerinin optimizasyonu ve elektrik kullanımlarının kayıt ve dökümantasyonu
 • Enerji tüketimini azaltmak için karşılaştırmalı değerlendirmelerin yapılması
 • Toplu enerji alım süreçlerinin yürütülmesi, ihale ve sözleşme süreçlerinin tamamlanması
 • Su ve doğalgaz kullanımlarının kayıt ve dökümantasyonu
 • Güvenlik sözleşmesinin hükümlerinin takibi ve saha denetimlerinin yapılması
 • Güvenlik vardiya planlarının proje ihtiyaçlarına göre gerekli hallerde revize edilmesi
 • Personelin işletme yönetmeliği ve sözleşme şartlarına uygunluğunun denetlenmesi
 • Güvenlik ve temizlik personel puantajlarının kontrolü
 • ekipman ve sarf malzemeleri ile bütçe ve planlamaların kontrolü
 • gerekli tüm tatbikatların taşeron firmalar ile birlikte düzenlenmesi
 • Atık toplama takibi ve koordinasyonu
 • Düzenli cephe, cam ve zemin bakım, onarım, temizlik, cila, boya, vs.. Takibi
 • Hizmet firması değişiklik ve sözleşme yenilemelerinde ihale ve bütçe takibi
 • Bölge, ilçe ve il mülki amirleriyle irtibatın sağlanması
 • Peyzaj ile ilgili firma sözleşme hükümlerinin takibi
 • Peyzaj personellerinin uygunluğunun takibi
 • Catering firma personellerinin portör evraklarının kontrolü
 • Peyzaj ekipman, demirbaş ve sarf malzemelerinin yönetiminin kontrolü
 • Aylık ve yıllık ilaçlama ile yeni peyzaj öğesi satın almalarının kontrolü ve yürütmesi